telefon 800 800 099 mail rs@realspektrum.cz

FINANCOVÁNÍ

Postup financování

  • Rezervační záloha ve výši 100.000,- Kč do 10ti dnů po podpisu rezervační smlouvy
  • Splátka ve výši 10% z celkové kupní ceny vč. DPH do 14ti dnů po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Do této částky se započítává rezervační záloha.
  • Splátka ve výši 50% z celkové kupní ceny vč. DPH do 14ti dnů po zápisu Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
  • Splátka ve výši 20% z celkové kupní ceny vč. DPH do 14ti dnů po dokončení hrubých rozvodů a instalací.
  • Doplatek kupní ceny do výše 100% z celkové kupní ceny vč. DPH do 14ti dnů po kolaudaci domu a před podpisem kupní smlouvy.

Top